V kolikor potrebujete pomoč sodnega tolmača z njegovo izbiro nikar ne odlašajte, saj vam lahko pomaga v nastali situaciji v prvi vrsti pri boljšem razumevanju sodnega postopka. Visoko kvalificiran strokovnjak sodni tolmač, je imenovan s strani ministrstva za pravosodje in vam pomaga pri tolmačenju v kolikor sodna obravnava ne poteka v vam domačem jeziku, svoje naloge opravlja po navodilih, ki jih dobi s sodišča oziroma drugih državnih organov in fizične ali pravne osebe, ki ga največkrat potrebujejo pri tolmačenju različnih listin, na primer bilanc, izpisov iz sodnih registrov, branju potrdil o nekaznovanju, rojstnih listih, potrdilih o izobrazbi, sklepih o dedovanju itd.

 

V kolikor imate željo postati sodni tolmač, vas pred začetkom preizkusa znanja čaka ustrezno pridobivanje znanj tako jezika kot tudi preostalega področja delovanja, saj je potrebno dobro poznati terminologijo prava ter preostalih strok, ki jih spoznava glede na želeno vrsto sodnih tolmačenj. Ko sodni tolmač uspešno opravi preizkus znanja je na delo imenovan za neomejen čas, se je pa potrebno zavedati, da je poklic sodnega tolmača izredno zahteve, resnično je potrebno dobro poznavanje področja za katerega se je opredelil, da lahko svoje delo strokovno opravlja ter je zanj tudi odgovoren. V kolikor pride do nestrokovnega ravnanja, je lahko suspendiran ali razrešen.

Področja delovanja, ki jih ima na voljo sodni tolmač so zelo široka, pa vendar po specifika znanja izredno zahtevna, saj mora sodni tolmač poleg dobrega poznavanja prava, obvladati tako knjižni jezik kot tudi strokovni in tehnični prav tako pa tudi ulični in narečni jezik. Zaželeno je tudi znanje čim več tujih jezikov. Prav tako je naloga sodnega tolmača, da je v vsakem trenutku seznanjam z dogodki, ki se dogajajo po svetu. Njegova naloga je tudi dobro sodelovanje z odvetniki in notarji, podjetniki ter bankami, zavarovalnicami, revizorji, konzularnimi predstavništvi ter preostalimi drugimi pomembnimi posamezniki z namenom pridobitve splošne razgledanosti.