Revizija pomeni pregled delovanja in poslovanja podjetja oziroma pravnih oseb ali samostojnih podjetnikov. Pri reviziji se pregledajo vsi dokumenti, ki so vezani na knjigovodstvo, račune ter na finančno poslovanje, kot to stori servis LORIS. Poznamo notranjo in zunanjo revizijo. Revizija ima dva namena, da se poslovanje kontrolira s strani vodstva podjetja, kako deluje in s strani državnih organov, da zadeve niso morebiti spregledane ali namerno opuščene.

Če govorimo o reviziji gre lahko tudi za pregled katerega koli dokumenta, ali je v skladu s pravili in predpisi in zakoni ali ne. Notranja revizija se opravlja večkrat, tudi tedensko ali mesečno, saj se kontrolira vse dokumente, da so usklajeni in da ni napak, ki bi lahko bile za podjetje škodljive ali za stranke. Pri reviziji se ugotavlja pravilnost besedila in če revizor poda kritične opombe, je potrebno besedilo popraviti ter ga posredovati v ponovno revizijo. Če gre za revizijo načrta  in se ugotovijo nepravilnosti, ga je potrebno popraviti v določenem roku. Revizija mednarodne pogodbe je dejansko nujna in se jo opravi za to pooblaščen ter usposobljen revizor. Poznamo še revizije ustave, preden gre v veljavo in revizije sodb ter odločb.

Revidiranje opravljajo neodvisni strokovnjaki, ki so za to pooblaščeni in zberejo vse dokumente, ki so potrebni za ugotovitev pravilnosti delovanja, največkrat se uporabijo tudi pri letnih poročilih podjetij.

Revizija je pravzaprav postopek, ki ga resna podjetja že sama po sebi izvajajo in je zunanje revidiranje samo še potrditev tega, kar podjetje dela, tako da javnost ve, da je podjetje res pošteno in resno delovalo vse leto ali vsa leta svojega delovanja. Še posebej je to pomembno, če ima podjetje delnice in delničarje, ki jih zanima poslovanje podjetja ter dobro upravljanje z njim. Revidiranje k temu znatno pripomore. Revizorji dejansko niso policaji ampak pomagajo, da se vse odvija tako, kot se mora ter opozorijo na napake, ki se jih odpravi v določenem roku.