Od ponudbe do ponudbe je cena fasade različna, to pa zato, ker je odvisna od vaših zahtev in želja ter od kakovosti materialov, ki jih boste izbrali za sebe. V ceno pa nekateri mojstri vključijo tudi zavarovanje elementov, ki se lahko poškodujejo ali umažejo, zato boste na koncu dobili čisto hišo oziroma stavbo brez umazanije na oknih, vratih in drugih elementih, ki obdajajo fasado. Vaša cena fasade je odvisna tudi od tega, ali gre za novogradnjo, ali pa bo treba fasado narediti na stari hiši oziroma jo zamenjati ter obnoviti. Dejansko je cena fasade nenazadnje odvisna še od same površine stavbe.

cena fasade

Ko se računa cena fasade, se upošteva material. Za material ne smete varčevati zato nabavite najboljšega. Fasada je dejansko obleka hiše, ki ne sme prepuščali ven toplote, če hočete varčevati pri ogrevanju. Niti noter ne sme prepuščati vlage, če hočete imeti zdravo kolje za bivanje ter visoko kvaliteto bivanja v hiši. Predvsem ne varčujte pri izolaciji, nabavite najboljšo in naj bo dovolj debela. Vprašajte mojstra ali arhitekta, kaj je najboljše.

Končna cena fasade za novogradnjo je gotovo znana že vnaprej, medtem ko za obnovo na stari hiši ni tako jasno, ker se šele potem  ve, kaj in kako, ko se hišo dobesedno sleče, če je že gor na njej stara fasada. To nekaj stane, potem pa se šele začne izdelovati fasada na novo. Če pa sploh ni fasade na obstoječi hiši, je lažje tudi ugotoviti končni strošek take fasade.

Dobro je, da se najprej pogovorite z mojstrom in ugotovita, kaj je za vašo hišo najboljše. Vsekakor s obnovi standardi veliko boljši od starih zadev, zato je dobro fasado, če je stara 30 in več let tudi zamenjati. Tisti, ki so to storili ne morejo prehvaliti svoje odločitve zaradi prihrankov in kvalitete bivanja v taki hiši, ki se je bistveno izboljšala.